Mgr. Josef Duchan

Akademický malíř

Nar. 23.8. 1970 ve Frýdku Místku

Studium

1991-1998: Akademie výtvarných umění, ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii
2006-2009: Akademie výtvarných umění, ateliér Restaurování malířských děl profesora Karla Strettiho

Studijní pobyty

1995: Karlsruhe – Akademie výtvarných umění, Německo
1996: Stockholm – Královská akademie, Švédsko
1997: Lvov – Sorosova Nadace – studijní stáž, Ukrajina

Používané techniky

  • grafika, linoryt, suchá jehla, sítotisk, kombinovaná technika, kresba tuší, pastelkou, akryl, malba
  • Licence Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ve specializaci restaurování malířských uměleckých děl na plátně, dřevěných deskách, malířských uměleckých děl – nástěnných maleb, figurálního sgrafita a polychromie na sochařských uměleckých dílech ze dřeva

Výstavy, instalace (výběr)

2009: Ostrava, Smalt Art Vítkovice
2010: Ostrava, Smalt Art Vítkovice
2011: Ostrava, Smalt Art Vítkovice
2016: Entrance Gallery – Praha – autorská výstava „Můj svět“
2016: Sbor českých bratří Mladá Boleslav – „Jaderná konference o barvě
2017: New York (USA) BBLA – Citlivá těla mé mysli
2017: Ottawa (Canada) – Microcosmos
2017: Instalace L´Guerlain Institute Praha
2018:Bratislava (SK) autorská výstava LIVE, západní terasa Bratislavského hradu.
2018: Praha (CZ) Isntalace J&T Bank – Svět pod kaleidoskopem
2019:Praha (CZ) Villa Pellé INTUICE
2019: Praha (CZ)Vnitroblok Ateliér LIVE
2019: Prostějov (CZ) Rainbow Gallery Ateliér LIVE

Ocenění

  • Grafika roku 2000 – cena hl. sponzora Pražské plynárenské, a.s. v kategorii A (Portrét I a II, diptych, sítotisk)
  • Grafika roku 2000 – čestné uznání v kategorii D
  • 3. místo ve veřejné výtvarné a architektonické soutěži na zpracování návrhu památníku generála Pattona pro město Plzeň (2009), spolupráce s: Ing. arch. Petr Dolejší, Ing. arch. Jaroslav Hlásek, Ing. arch. Miroslav Tupý

Projekty

1999 – spolupráce s architektonickou kanceláří HŠH – potisk na budovu Národní Galerie na Třetím nádvoří Pražského hradu – zkouška návrhu – nerealizováno
2000 – spolupráce s architektem Michalem Mihalčíkem ve výběrovém řízení na stavbu Sovových mlýnů, resp. návrh potisku na svrchní plášť budovy
2002 – grafické zpracování třináctipatrového činžovního domu v ulici Jahodové na Zahradním městě, Praha 4 – realizováno
1999 – 2004 – restaurátorské práce pro společnost GEMA, a.s., zejména na barevných řešeních a realizace svrchního pláště budov, případně interiéry (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nemocnice Na Františku, Nosticův Palác, Valdštejnský palác – interiér, budova České Pojišťovny ve Spálené ulici, Malý Fűrstnberský palác, Matematicko-fyzikální fakulta UK – vybrané místnosti v interiéru)
2004 – restaurování interiéru barokního kostela Na Andělské hoře v Karlových Varech
2004 – zkoušky potisku na skleněné tabule – umístěné do prostoru parku Arcibiskupského paláce v Olomouci – realizace v roce 2006
2005 – realizace velkoplošného tisku do interiéru budovy ČKD pro architektonickou kancelář paní Šrámkové
2006 – restaurování olejomaleb na zámku na Neue Schloss strasse v Heidelbergu (Německo) soukromá zakázka
2007 – Grafický návrh na velkoploošný tisk – letiště Praha – Ruzyně (hotel Marriott); viz chodba a detail
2007 – Grafický návrh na kalendář Svazu sítotisku
2008  práce na portrétu vytvořeném technikou sítotisku (soukromá zakázka)
2009 – restaurování obrazu pro výstavu „Svatý Václav – ochránce České země” (Arcibiskupství pražské)
2009  spolupráce s architektonickou kanceláří HŠH – Emauzy
2011 – restaurování obrazu pro výstavu „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“ (Arcibiskupství pražské)
2011 – restaurátorské práce pro arcibiskupství Pražské – portrét E. A. Harracha
2011 – práce na volné kompozici portrétu „Alena“ (soukromá zakázka)
2012 – práce na grafickém listu – portrét „Slavěna“ (soukromá zakázka)
2013 – restaurátorské práce pro soukromý sektor – Čestín
2013 – přípravné restaurátorské práce na Knihovně Václava Havla
2013 – restaurátorské práce pro Dům umění v Ostravě
2014 – přípravné a restaurátorské práce pro Velvyslanectví Francie v ČR
2015 – práce na grafickém listu – rodinný portrét (soukromá zakázka Moskva)

Součástí sbírek Pražské plynárenské, dále řady soukromých sběratelů v České republice, Slovenska, USA, Kanady, Ruska, Rakouska a Německa. 

Intuice

Malíř a restaurátor Josef Duchan (1970) patří k výjimečným současným solitérům, na kterého nelze jen tak snadno někde narazit; proto je ale někdy setkání s ním – lépe řečeno s jeho tvorbou – překvapivé a zasahující. Výstava Intuice představuje Duchanovy nejnovější práce – ať už reliéfní rytiny, tak i malby a kresby. Mají charakter abstraktních struktur, z nichž občas pronikne záblesk konkrétního zobrazení, písma, značky. Duchanovy struktury jako by vyrůstaly z autorovy nepotlačitelné obsese, nutkání předat poselství diktované odkudsi z vesmíru. I když jeho práce působí jako insitní či art brut projev, je nutné vědět, že Josef Duchan prošel vysoce profesionální restaurátorskou průpravou (kromě té umělecké), která zahrnuje produkci dokonalých kopií. Přesto se nedá říci, že by jeho intuitivní umanuté stopy byly jakýmsi vedlejším produktem. Podle wikipedie znamená intuice náhlé poznání nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním, ale bezdůvodnou jistotou. Můžeme však prohlásit, že Duchanovo rozhodnutí provázené pocitem jasnosti má své důvody. Je na divákovi, jak si je bude interpretovat.

Lenka Lindaurová