Milan Pokorný

Motto: 
Obraz může být zrcadlo,
které nám vrací zpět náš opravdový život.

Milan Pokorný se narodil v roce 1959.

Vzdělání v oborech výtvarných se mu dostalo od docenta Jaroslava Kříže a odborného asistenta Rudolfa Riedlbaucha v Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Další náhled i orientaci získával na seminářích Jiřího Ševčíka a Rostislava Šváchy. To ovlivnilo jeho následné životní putování za uměním.
Zprvu do Divadla na Vinohradech a poté k Československým cirkusům a varieté.
Do roku 2019 pracoval v polygrafii.

Jeho práce jsou zastoupeny převážně v soukromých sbírkách v Čechách, Anglii, Francii, Austrálii, Řecku a Německu.

V letech 2012 až 2016 byl členem Nového sdružení pražských umělců.
V roce 2017 byl přijat mezi členy Asociace jihočeských výtvarníků
a volného sdružení umělců FF-16.
V roce 2018 byl přijat mezi členy Jednoty umělců výtvarných.
Výstav se zúčastnil v rámci zmíněných Sdružení.