Roman Křelina

/narozen 14.5.1966 ve Vrchlabí/

1980-84 studium SPŠ stavební v Děčíně
1984-89 studium výtvarné katedry Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem u profesorů Proška a Bartůňka
1986 studijní stáž v Ruském Volgogradu
1989-2005 výtvarný pedagog na Základní umělecké škole v Jirkově
2008-2019 kurátor výstav Chomutovských galerií Lurago, Špejchar a Kostela Sv. Ignáce
od r. 2019 na volné noze

Tvoří a žije ve svém atelieru v Orasíně u Jirkova /Chomutovsko/.
Stálá výtvarná a výstavní činnost v oblasti malby, sochařství a grafiky.
Pro svou prostorovou tvorbu využívá převážně dřevo, kámen, kov a šamot.
Účastní se tvůrčích sympózií a pravidelně vystavuje.
Zastoupení má v soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí.Slovy autora k vlastní tvorbě:

„Žiji v malé vesnici Orasín v Krušných horách na severu Čech, kde se inspiruji přírodou a tvořím. Svými dějovými obrazy vyprávím příběhy jak reálné, tak i smyšlené. Malbou nehledám technickou dokonalost detailů, ale autentický prožitek akční malby, vnitřního motivátora a radost z tvorby. Expresivní hrou a spontánním nanášením barev silnými tahy štětců toužím zažehnout požár smyslů v duši diváka. Stále se snažím dělat věci nově a pojmenovávat to. Výsledný obraz pak zrcadlí prožitek z vášnivé tvorby. Náměty svých obrazů často líčím zvířata ve zvláštním vztahu k člověku. I humor patří do života. Zvířata se dají nápaditě personifikovat, mohou se jim přiřazovat lidské vlastnosti, jako v Krylovových bajkách. Například vztah vlk a beránek … víme, jak se pudově chovají v přírodě, ale co když to může být i jinak? Zde se otevírá možnost pro příběh. A spisovatel či výtvarník si může ve svém světě fantazírovat a vymýšlet různé rafinovanosti…
Paralelní tvorbou abstraktních obrazů v plenéru se snažím uchopit pomíjivé okamžiky přírodních procesů,  vyjádřit své vjemy a barevné emoce, když stojím pod stromy a barvy mi živě stékají po plátně. To je vzrušující pocit, který toužím zaznamenat – ne však délkou času, ale hloubkou chvíle.“

Mgr. Roman Křelina

„Obrazy Romana Křeliny jsou abstraktní, ovlivněny přírodou kolem. Volná technika tvorby je velice působivá, barva stéká, tahy štětce přechází až v ornament a celek vás svou atmosférou do vytvořeného prostoru láká vstoupit.“

malíř Jaromír Másler

„Dílo Romana Křeliny zaujme barevností, příběhem a jistotou v linii kresby. Jeho obrazy působí malířsky svěže, prostředí není upozaděné, je harmonizující a detailně propracované. 

V abstraktní tvorbě se autor soustředí především na barevný vjem, hraje si, vytváří prostor pro uvolnění myšlenek, jeho obrazy často působí jako snové zahrady. Figurativní tvorba se opírá zejména o příběh, kde se Křelina stává nenápadným pozorovatelem situací nebo přímým účastníkem dialogu. Oživuje myšlenky svých postav.

Kombinace abstrakce a figurativní tvorby ve společné prezentaci funguje dokonale. Plátna bez postav nejsou v žádném případě obrazy bez života. Naopak. Jsou pulsujícím jevištěm, které čeká na své herce.“

PhDr. Renáta Mužíková, PhD., kurátorka