Pavel Humpolec

nar. 1956 v Pekingu, Moravák, žije v Praze, člen Sdružení pražských malířů.
Studia Univerzita Karlova Praha – L. Leitgeb, Z. Sýkora.
Pracoval jako výtvarník, fotograf, pedagog, instruktor parašutismu, vedoucí galerie Chodovská tvrz.
Od r. 1989 výtvarník a fotograf ve svobodném povolání.
Kromě volné tvorby – malba, ilustrace – se věnoval užité grafice a fotografii, a organizaci výstav.

Obrazy a grafika: Evropa, Kanada, USA, Čína, Thajsko, Austrálie.

Zúčastnil se více než stovky skupinových i samostatných výstav, převážně v ČR.

Inspirací byly cesty po východní Asii, toulání po lesích a řekách, tichý let nad krajinou na klouzavých padácích i svět pod mořskou hladinou.
Obrazy z cyklu Živá planeta vycházejí z obdivu k úžasnému bohatství forem života a přírody, fungujícímu miliony let v dokonalé rovnováze.
Cyklus Hledání harmonie je ovlivněn zejména pozoruhodnou kulturou východní Asie.