ak. mal. Eva Vlasáková

Narozena 10. 4. 1943 v Táboře

Studium na Výtvarné škole V. Hollara a VŠUP (prof. F. Muzika) v Praze. 1983, 1985 studuje v Pilchuck Glass School, Stanwood, USA, zde seznámení s různými sklářskými technikami. Později (1986, 1996) tady učí, v roce 1994 sama vede kurz „Image, Space and Fantasy“.

1985 získává cenu za grafiku ve Spanělsku, pořádá výstavy v Barceloně, v Cadaqués. 1988 bronzová medaile XII. Bienále Brno, 1992 cena v Kristallnacht Projekt, Philadelphia, USA

1993 pracuje jako designer ve sklárně FEDER´s v Mexico D. F., 1995, 1996 učí vitrografii v Pratt Arts Centrum, Seattle, USA a v Toyama City Institute, Toyama, Japonsko

1996, 1997 účastní se sympozií PAPÍR v Předklášteří u Tišnova, začíná soustavněji pracovat s papírem. 2007, 2008 vede kurzy v Internationale Sommmerakademie Bild-Werk Frauenau, BDR

Pracuje s různými materiály – mimo kresby, grafiky a obrazů jsou to trojrozměrné koláže, autorské sklo různých technik, instalace. Díky dojmům a poznatkům z cest, které podniká (Centrální a Jižní Amerika, Mexiko, Asie, Japonsko a Nový Zéland) vytváří díla, inspirovaná místní tradicí, symboly a filosofií. Je zvána k účasti na symposiích a přednáší a učí v Itálii, Polsku, BRD, Mexiku, Kostarice, Japonsku a USA, má přes 120 samostatných výstav doma i ve světě, samozřejmě účast na mnoha skupinových výstavách.

Její práce jsou ve veřejných a soukromých sbírkách v Evropě, Americe, Asii, Japonsku a Novém Zélandě

Žije a pracuje na Malé Skále a v Praze