Jana Ágnes

Francouzská malířka českého původu, vlastním jménem Janina Dallibert je renesančním člověkem zasahujícím poměrně široký prostor umění. Je poetkou, malířkou, fotografkou a peint-grafičkou, žijící od roku 2001 v lůně Bretaně, na starobylé kamenné usedlosti La Pleé nedaleko vznešeného města Nantes a její velké lásky, Atlantického oceánu.

Fotografií se zabývá od svých patnácti let a než nastoupila profesionální kariéru, věnovala velikou pozornost mimice lidské tváře a detailům dialogu mezi lidmi v běžné situaci všedních dnů.

Její práce dostává ocenění na výstavách ve světě a po mezinárodní výstavě AF7 v Chicagu v roce 2007 a Art3f Nantes se spřátelí s fotografy zvučných jmen jakými jsou McCurry, Ribera a Mattia Insolera se kterým vystavovala v Cosmopolitan Nantes. Mnoho let se v této linii poznání inspiruje ruchem města, jeho konfrontací s pocity a životem člověka v něm.

Také krása Bretaně a tajemství kamenných starobylých dvorků, svou výraznou estetickou individualitou, silně ovlivnily zájem umělkyně o tento sugestivní příběh z hloubi francouzské historie.

Ráda fotografuje detaily starých stromů, ve kterých nachází abstraktní příběhy v různých tvarech kůry a deformacích dřeva, tvoříc tak nevšední vizuální poezii.

Další polohou tvorby umělkyně jsou její koláže a grafika, se spirituálním nádechem. Výtvarná nápaditost je zde podtržená letitou zkušeností s malbou olejem a akrylem, ze které přechází čím dál častěji ke kombinaci fotografie, malby, vkládání předmětů do děje obrazu a nakonec i ze samotné koláže do grafického zpracování.

Snad vrcholem výtvarného talentu je zde malířství. Věnovala se mu s velkou zálibou už od dítěte a i když byl léta na okraji malířčina zájmu, měla díky své invenci i v této oblasti zajímavé výsledky. Vše se změnilo po seznámení s malířem L. M. Wagnerem, který si povšiml výjimečného talentu a od roku 2015 se intenzivně malířka věnuje studiu technik a experimentu s různými materiály k co nejpřesnějsimu vyjádření svého výtvarného názoru.
Janina Dallibert, vniká do prostoru umění také jako básnířka a patří svou poezií k elitě ženského vyjádření citu a obrazu slovem. Pod pseudonymem Jana Ágnes Jiřetínská připravuje další sbírku básní vydání sbírky „Nebe na zdi“, které předcházela již vydaná sbírka „Probouzení“, jenž patří k tomu nejlepšímu, co současná poezie nabízí.

Umělkyně působí ve Francii a poslední léta se cíleně prosazuje také v českém prostředí.