Josef Bruckmüller

narozen 17. 9. 1946 v  Českých Budějovicích

1960 – 1964 Lidová škola umění (ak. malíři Milan Peterka, Václav Boukal)

Do roku 1989 státní zájem podpory kultury v  duchu panujícího politického režimu …dřevomodelářem v  českobudějovické škodovce, pohybujícím se v neprofesionálních výtvarných kruzích.

Rok 1990 opuštění bezpečného a  úspěšného zaměstnání. Odvážný krok do  nejisté existence výtvarníka na „volné noze“. Nastávající situace nebyla cílem ale příležitostí  k  intenzivnějšímu vzdělávání a  tím nalézání vyššího životního smyslu.

Člen AJV 1990 – 1998 a od roku 2018 do současnosti.

K mapám… a  dalším souvislostem
Několikrát mi bylo řečeno, že mé obrazy připomínají mapy. V roce 2002 jsem cyklus obrazů nazval „Mapy beztížnosti“. Tímto názvem jsem se pokusil metaforicky vyjádřit stav osvobozování od svodů kulturních trendů, tvarujících vědomé prožívání, hledání vlastní cesty k nalezení rovnováhy mezi poetickým a rozumovým. Poetickým míním vlastní životní zkušenosti spojené s tělesností, instinkty, emocemi. Rozumového se týká sebevzdělání, vždyť s věděním přímo souvisí i vidění. Základem pro vznik vědy byla tvorba map. Měření a zobrazování vnějšího i vnitřního světa. Ke konstrukci pojmu „mapa“ ve filozofii velmi přispěl obor zabývající se studiem jazyka – sémantika (z řeckého sémeion – znak). Tento výraz užil už ve 4. stol. př. n. l. Aristotelés a ten se neustále prolínal dějinami filozofie. Asi nejdůležitější zakladatel této jazykovědy Alfred Korzybski slovo přirovnal k mapě. Kolem roku 1930 formuloval tři principy. Neúplnost, netotožnost, sebeodrážení. Při shrnutí těchto principů je význam asi tento: Mapa nereprezentuje celé území a každý člověk má různou mapu stejného území. Veškeré myšlení a poznání existuje pomocí znaků a každé slovo je množinou výkladů. Svět se stává jediným textem, kterému rozumíme na základě našeho „sémantického (znakového) pole“ (Vasilij Vasilievič Nalimovov). Svět slov a svět reálných věcí se dostává do rozporu. Nastává svár světů. Hérakleitos (asi 5. stol. př. n. l.) nazval svár otcem všeho. Nemá v životě pouze zápornou roli, ale i tvořivou. Ve výtvarném umění je „otcem“ výrazu, kontrastem protikladů např. teplé a studené barvy, slabé a tučné linie atd. Návrat k přirozenosti je ve filozofii reprezentován „fenomenologií“ (z řeckého phainomenon – jevící se) zdůrazňující přímou zkušenost, čisté poznání počitky. Z tohoto pohledu se stávají bližší a pochopitelnější i některé východní nauky, které se k potlačení neklidu zříkají pojmového myšlení a zdůrazňují intuici. Jak s tím však souvisí výtvarné umění. Přibližně pět milionů let vývoje člověka je podmíněn zkušeností ve světě jevů. Na jeho specifické reakce a vytváření instinktů měly zásadní vliv vlastnosti vesmíru. Zdroji silných emocí základních pro přežití byly a do jisté míry stále přetrvávají „královny smyslů“ barvy a tvarová rozmanitost. Tvary a barvy jsou „přátelští služebníci“ malířů. V biologii Adolfa Portmanna jsou pro život nejdůležitější viditelné projevy, na které jsou naladěny i lidské smyslové orgány. Obracení se k vnímání, sebevyjádření, sebeprezentace, tvorba vlastního tvaru živých bytostí je významnější než vlastní přežití. Moderní kultura se odcizila přírodě, pohrdla zdobným, tajemným, nepodstatným. S děsivou přímočarostí se zaměřila na funkčnost, účelnost, efektivitu. Římský básník Horatius to vyjádřil slovy: „Přírodu můžeš vyhodit vidlemi, vždy se však kvapem vrátí a vysměje se tvému bláhovému pohrdání“. Postmoderní současnost (tvůrcem pojmu „postmoderní“ je můj oblíbený sociolog Zygmunt Bauman) je pluralitní, čímž se rozumí, že žádné hodnoty nebo normy nejsou považovány za nadřazené ostatním. Při relativizaci slova, a teď i pravdy se problematizují tradiční hodnoty. Dává se volnost až k sebedestrukci, primitivní pudy jsou vulgarizovány i v umění.
Schopenhauer s Nietzschem by se podivovali nad mírou sebeprosazování a touhou po moci. Diktát davu je hlavně nevyžadovat úsilí a soustředěnost, být baven a kolébán štěstím konzumu. Vybavuje se mi charakteristika lidské povahy Franzem Kafkou: „Lidská bytost, ve své podstatě lehkovážná, od přirozenosti poletavý prach, nesnáší spoutání; jestliže se spoutá sama, brzy začne šíleně lomcovat svými pouty a rozmetá zeď, řetězy i sebe samu do všech končin vesmíru.“

Josef Bruckmüller, březen 2018

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1975    Kresby, kino Vesmír, České Budějovice
1982    Studio Horizont, Brno
          Výtvarné reflexe na světovou literaturu (akvarely), Klub mládeže Beseda, Č. Budějovice
          Okresní muzeum, Jindřichův Hradec
1985    Galerie Pod podloubím, Olomouc
1986    Galerie Mladých, Brno
1988    Galerie F. Volfa, Třeboň (s M. Doubravou)
          Galerie a knihkupectví Vitovec, Basilej
1989    Galerie V loubí, České Budějovice
          Galerie Krause, Curych
1990    Galerie M, Pelhřimov
1991    Galerie Kulturgruppe Cart, Pregarten
          Galerie Zlatý Kříž, České Budějovice
1992    Galerie Sparkasse, Rohrbach
          Galerie Díla, České Budějovice
1993    Galerie Teinitzerová, Jindřichův Hradec
          Galerie Jelenka, Strakonice
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
          Galerie Art, Český Krumlov
1994    Radniční sklepy, Haslach
1995    Galerie Reiffeisen Bank, Linec, Wörgl
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
1996    Galerie autosalon Hyundai, České Budějovice
          Galerie Hypobank, Linec
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
          Galerie Art, Český Krumlov
          Galerie Landeskrankenhaus, Freidstadt
1997    Galerie Krankenhaus, Rohrbach
          Galerie Ateliér K. Dostálové, Olomouc
1998    Galerie autosalon Hyundai, České Budějovice
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
          Galerie Studna, Liberec
1999    Galerie Viva, Zlín
          Galerie Art, Český Krumlov
2000    Galerie Zlatý kříž, České Budějovice 
2001    Knihkupectví Academia, Praha
          Galerie Art, Český Krumlov
2002    Galerie G7, Praha
          Galerie Bydlení Lužiny, Praha
2003    Radnice Purmerend
2004    Galerie Watzko, České Budějovice
          Palác Templ, Mladá Boleslav
2004    Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
2005    Galerie Koráb, Ústí nad Labem
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice
2006    Galerie Lada, Trutnov
          Obecní galerie, Římov
2008    Radniční výstavní síň, České Budějovice 
           - jubilejní výstava s názvem „Posedlost denní host“
2009    Galerie Jihočeského divadla České Budějovice
2009    Prezentace Jihočeského Kraje, velvyslanectví České Republiky, Bratislava
          Výstavní síň Jaderné Elektrárny Temelín
          Galerie Bohéma, Olomouc
2010    Atelier Labyrint, Hradec Králové
          Galerie Pod Radnicí, Zlín
2012    Nehoda náhody - Galerie Hrozen, České Budějovice
          Oční klinika Lexum, České Budějovice
2014    Galerie Studna, Liberec
          Galerie Bohéma, Olomouc - Poutám proměnlivé
2016    Galerie psychiatrické nemocnice Písek
          Galerie Hrozen, České Budějovice - jubilejní výstava k 70 letům J. Bruckmüllera
2017    Galerie Aviatik, Prštice
          Oční klinika Lexum, České Budějovice
2019    s Galerií Zlatý kříž v autosalonu Autoprofi po 29 letech, České Budějovice

OBRAZOVÉ CYKLY
1993    Galerie Zlatý kříž, České Budějovice „Deset tisíc věcí“
1995    Galerie Zlatý kříž, České Budějovice „Světy, příběhy a Ty“
1996    Galerie Zlatý kříž, České Budějovice „Paměť, rezonance, imaginace“
          Galerie Zlatý kříž, České Budějovice, Galerie Art, Český Krumlov „Kultu ohně“
          spolupráce s firmou Belis České Budějovice v oblasti smaltu
1997    Galerie Ateliér K. Dostálové, Olomouc „Prvním bytostem“
1998    Galerie Studna, Liberec „Vítej k zmatení“
1999    Galerie Viva, Zlín, Galerie Art, Český Krumlov „Křivolace k Tvé hlavě“
1999 - 2000     Galerie Art, Český Krumlov „V novém tisíciletí k starým dovednostem“
          např. k zklidnění, k rovnováze, k různosti, k probuzení, k středu, k nepoutání, 
          k souladu, k neulpývání, k opoře, k opojení atd. 
2001 - 2002     „Mapy beztížnosti“
2004 - 2005     Galerie Zlatý kříž, České Budějovice „Jdoucím skrytě“

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
1981    Galerie Na dvorku, České Budějovice (s M. Doubravou a Š. Marešem)    
1982    Bienále kresby a grafiky, Liberec cena
1984    Obrazy a plastiky, kulturní středisko Rožnov, České Budějovice (s M. Doubravou)
          Pražský salon Bruselský pavilon
          Trienále Brno Dům pánů z Kunštátu - cena
1985    Kulturní středisko Český Krumlov (s P. Polcarem)
          Pražský salon Bruselský pavilon
1986    Pražský salon Bruselský pavilon 
1987    Savaf Litvínov
          Art Galleries University of South Dakota Vermilion 
1988    Galerie Dolní brána, Prachatice (s J. Gabrielem, J. Kudličkou, P. Žáčkem)
          Savaf salon Mina Litvínov 
1989    Galerie Krause, Curych
1990    Skupina Kruh, Městská galerie, Freistadt
1991    Městská galerie, Singen
          AJV Palác kultury, Praha
          AJV Dům umění, České Budějovice
1992    Art Galleries University St. Gloud, Minnesota
1993    Evropský kulturní kruh, Bad Leonfelden, Bad Ischl cena
1994    Galerie Art, Český Krumlov (s M. Olivou)
1995    Umění a řemesla, Windhaag
          Evropský kulturní kruh, Vídeň, cena
1996    Umění bez Hranic umělci Německa, Slovenska, Čech Heidelberg, Saská Kamenice,  
          Jindřichův Hradec, Bratislava
          Kultur im Gerberhaus, Fieberbrunn (s E. Hagerem)
          Siemenscentrum, Linec
          10 českých malířů, České velvyslanectví Vídeň
1997    Novoměstská radnice Praha současné jihočeské výtvarné umění
          Zámek Dundalk, Drogheda, Galwai, AJV
          Bank Austria, České Budějovice (s M. Novotným)
          Zámek Hagenberg, Jihočeské umění
          5 let galerie Zlatý kříž, České Budějovice
          České a irské umění zámek Blatná, AJV
          Evropský kulturní kruh, Schlägl - cena
          Hotel Zvon v Českých Budějovicích, 10 jihočeských výtvarníků
1998    Muzeum Český Krumlov (s W. Horvathem, J. Cihlou, B. Scherb, H. B. -Leite)
          Galerie studna, Liberec - Dětem
          Dům kultury Metropol, České Budějovice, AJV - Intersalon    
2000    Kunstforum Deutsche Telekom AG, Darmstadt
          Wartberg (s J. Cihlou, P. Vackem, J. Valešem, F. Doubkem)
2001    Muzeum Český Krumlov (s K. Vysušilem, J. Cihlou, Prachařem)
          Wartberg (s H. Wagnerem, M,Drábkem)
          Galerie U parku, Nový Bor (s M. Hornychovou, sklo)
          46 českých autorů Galerie Krause Pfäffikon - Curych
          Galerie Pod věží, Kadaň (s J. Kavendovou, F. Vlčkem)
          Autoři Galerie Zlatý kříž v autosalonu Hyudai
          Galerie Barbara, Hradec Králové (s Š. Hanzálkovou, L. Hanzálkem) 
2002    Charitativní zaměření výstavy (povodně) Galerie Studna, Liberec
2003    Galerie V, Poděbrady (s K. Hlavou)
          Wartberg (s R. Biagim, E. Marianim, F. Doubkem) 
          Divadlo Purmerend (s L. Mašterou, P. Procházkou)
2004    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky
          Galerie Radost, Kladno (s J. Jandovou a Š. Jandou, keramika)
2005    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky
2006    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky
2007    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky
2008    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky
          Pregarten, 30let rakouské umělecké skupiny CART
          XIV. ročník Vltavotýnských výtvarných dvorků
2009    Zlínský festival filmů pro děti a mládež, filmové klapky 
2011    Galerie Radost, Kladno (Hanzálkovi - Keramika)
          Zlínský festival filmů pro děti a  mládež, filmové klapky
          Mezinárodní bienále Moldavská republika - diplom
          Galerie Na  faře, sv. Ján nad Malší (společně s  J. Balkem)
          Galerie Zlaté Slunce, Týn nad Vltavou - Výtvarné dvorky 
          Radnice Křemže
          Galerie Inspiro, Brno (atelier Žampach - sklo)
2012    Galerie Zlaté slunce, Týn nad Vltavou (společně s  M. Novotným)
2014    Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Městská galerie, Dům u  Zlatého slunce, Týn nad Vltavou - Výtvarné dvorky
          Galerie Hrozen, České Budějovice - Česká grafika a malíři
2015    Galerie Hrozen, České Budějovice - benefice - Müllerovi
          Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Městská galerie, Dům u  Zlatého slunce, Týn nad Vltavou - Výtvarné dvorky
          Kulturní dům Včelná - Alfred Kindler, 90 let
2016    Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Český rozhlas České Budějovice (společně s  V. Noskem)
          Galvína, Bechyně (společně s Šárkou, Barborou a Liborem Hanzálkovými - keramika)
          Galerie Rubikon, Olomouc, 15 autorů k 15 letům galerie
2017    Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Městská galerie, Dům u  Zlatého slunce, Týn nad Vltavou - 154 autorů 
          v projektu „X+X let pod sluncem“ k výročí 20 let galerie
2018    Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Intersalon 2018, AJV, Galerie Mariánská, České Budějovice
2019    Zlínský festival filmů pro děti a  mládež - Filmové klapky
          Český rozhlas České Budějovice (společně s  V. Noskem)
          AJV, Galerie Dolní brána, Prachatice
          Městské muzeum a Galerie Dačice - zámek (společně s  V. Noskem, A. a S. Krminskou)
          Intersalon 2019, AJV, Galerie Mariánská, České Budějovice