Ladislav Maria Wagner

Narodil se v Nitře 27. června 1945. Pochází z Jaroměřického rodu malířů, kameníků a sochařů.
Zákaz studia počátkem let šedesátých neodvratně deformuje budoucnost umělce.
Jeho cesta životem se již od počátku stává odyseou, na které je talent nesnesitelnou zátěží a překážkou, jejíž překonávání znamenalo nakonec i samotnou ztrátu zdraví.

Mimo náročnou práci v atelieru pracuje 7 let na šachtě jako havíř. Pro svůj vrchnosti nevyhovující občanský i výtvarný názor je vězněn a mnohokrát nuceně hospitalizován v psychiatrických ústavech. Navzdory k tak ztíženým podmínkám na soustředěnou práci narůstá v sedmdesátých létech dílo, vzbuzující zájem široké veřejnosti. Zde je i počátek přátelství s malíři Janem Zrzavým a později Ladislavem Placatkou. V Ostravské anabázi je malíř v blízkém kontaktu s básníkem a teoretikem umění Petrem Holým což dává na vernisážích podnět k protirežimním uměleckým produkcím za podpory herců Miloslava Holuba a Lenky Kucharské. Malíř se setkává s Bohumilem Slánským a Jindřichem Chalupeckým, se kterým vede až do jeho smrti korespondenci z Rožmberku nad Vltavou, kam byl režimem odsunut k zapomenutí. I přes značné riziko je atelier na faře v Rožmberku navštěvován osobnostmi tehdejší České kultury (Kemr, Kačer, Vyleťal, Šalamoun, Salamanczuk, Poš, Zaoralová Holý atd.). Zde paradoxně roste i zájem ciziny o toto odvržené dílo a formuje se pozdější úspěch výstav v zahraničí let devadesátých.

Experimentální tvorba malíře je v současnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých. Mimořádné technické znalosti výtvarných technik a schopnost zasáhnou cíl řešeného výtvarného problému, vzbuzují úctu všude, kam toto rozsáhlé dílo stačilo po 40-ti létech zapírání proniknout. Získal významná ocenění doma i v zahraničí a je čestným členem několika prestižních institucí. Je čestným členem Masarykovi akademie umění a držitelem zlaté medaile v roce 2002 je jmenován konzulem International classe homme d´art Faubourien. O rok později přebírá cenu Evropské unie umění a je zapsán do Almanachu Evropské kultury.

V současné době malíř žije a pracuje v Písku a příležitostně tvoří ve Francii.