MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ – GRAFIKA, MALBA, KRESBA

Husitské muzeum v Táboře, Galerie Stará radnice

16. 2. – 8. 5. 2022

Marie Michaela Šechtlová se výstavou, pořádanou Husitským muzeem v Táboře, představuje ukázkou ze své bohaté a žánrově i formálně pestré umělecké tvorby. Svůj talent formovala nejdříve v ateliéru prof. Václava Kytky na pražské Střední odborné škole výtvarné (Výtvarná škola Václava Hollara) a poté v ateliéru ilustrace a užité grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde pracovala pod vedením profesora Zdeňka Sklenáře a jeho asistenta, grafika Jiřího Anderleho. Tato skvělá umělecká průprava spolu s vitalitou a pracovitostí jí vlastní dala vzniknout rozsáhlému dílu, které bude pro mnohé svojí různorodostí, zjitřenou citovostí a současně technologickým novátorstvím překvapením. Marie Šechtlová je známa mezi českými i zahraničními sběrateli a znalci grafiky především jako autorka půvabných a technicky dokonalých hlubotiskových novoročenek a knižních značek. Vedle těchto oblíbených leptů a mezzotint budou na výstavě k vidění také cykly velkoformátových grafických listů, leptů, litografií i kompozičně inovativních soutisků a slepotisků. Pro mnohé bude překvapením malířská tvorba umělkyně, ať jde o starší malby, parafrázující kompozice Mistra Theodorika, nebo novější obrazy z cyklu, věnovaného stromům, jejich vznešenosti, jejich anatomii a expresivní struktuře jejich kůry. Logickou součástí výstavy jsou i kresby, které v tvorbě Marie M. Šechtlové překračují význam pouhých přípravných studií ke grafickým listům a malbám.

V několika vitrínách se diváci seznámí také s knižní tvorbou Marie Šechtlové, v níž umělkyně zhodnotila zkušenosti svých studijních let. Mezi pěti desítkami knižních titulů, které vyšly z jejího ateliéru, jsou jak knihy pro děti, tak běžná užitková literatura, ale i sběrateli vyhledávané bibliofilské tisky s originálními grafickými přílohami.

Mezi tvůrčí aktivity, které stojí tak trochu na okraji tvůrčích aktivit Marie M. Šechtlové náleží její keramické práce, v nichž experimentovala s glazurami, tematicky rezonujícími s grafickými a kresebnými cykly. I ty budou několika exponáty na výstavě představeny.

Výstava, kterou připravilo Husitské muzeum v Táboře k životnímu jubileu Marie Michaely Šechtlové, chce představit její umělecký přínos nejen městu, s nímž spojila svůj život, ale české výtvarné kultuře posledních desetiletí.

Ivo Binder, kurátor výstavy