Pavel Talich – vlastní cestou

Husitské muzeum v Táboře
2./3. 4. – 26. 6. 2022