Mgr. Šárka Coganová – malířka, grafička a pedagog

Narozena 7. dubna 1974 v Jablonci nad Nisou. Vystudovala obor vychovatelství se specializací výtvarná výchova na Střední pedagogické škole v Litoměřicích /1992/. Dále studovala na Technické univerzitě v Liberci magisterský obor Učitelství pro
1. st. základní školy /2009/ a tamtéž Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. st. základní školy /2012/. Na Univerzitě Karlově v Praze absolvovala specializační studium poradenské služby v oblasti školní psychologie /2011/.

V současné době působí jako pedagog výtvarné výchovy na ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou a externě přednáší výtvarnou výchovu na Katedře primárního vzdělávání Fakulty pedagogické Technické univerzity v Libereci a Katedře výchov uměním Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
Ve své vlastní výtvarné práci se zaměřuje zejména v oblasti alternativní grafiky, hlavně monotypie na vyjádření nejniternějšího prožitku, který koresponduje s okolní realitou. Vychází z ní, ale neopisuje ji. Posunuje a rozvádí ji v umělecké rovině dále a výše. Její práce s úžasnou výpovědní hodnotou jsou něžně hravé, rozjasněné, ale hned zas zádumčivé a ponuré, ale vždy v nesmírně kultivované barevnosti. Byť plné citu a vnitřního prožitku, vždy s pevným kompozičním řádem a jasnou koncepcí. Pracuje v cyklech, kde si může nejlépe ověřit nosnost svých témat.

Již čtvrtým rokem byla její díla komisionálně vybrána na mezinárodní přehlídku současného umění INTERSALON. Je členkou Asociace jihočeských výtvarníků.

Zúčastnila se řady kolektivních výstav /Praha, Turnov, Bratislava, Ústí n. L., Volary, Prachatice, Chomutov, Karlovy Vary, Jablonec n. N., atd.

Uspořádala samostatné výstavy v německém Passau, Liberci, Jablonci n. N., Volarech, Chomutově, Plané nad Lužnicí, Karlových Varech, Ústí na Labem atd.